Η Ensure ξεκίνησε το 2006 ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και προσπάθησε από την αρχή της δραστηριότητάς της να λειτουργήσει με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, μικρότερων (ιδιωτών η επιχειρήσεων) αλλά και πολύ μεγάλων (όπως τράπεζες), να σέβεται τις κατευθύνσεις των συνεργαζομένων ασφαλιστικών εταιριών, να τηρεί την ασφαλιστική δεοντολογία, να εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο, να ακολουθεί εσωτερικά αλλά και με τις συνεργασίες της τις αρχές του σύγχρονου management και να καινοτομεί συνδυάζοντας την παροχή της κατάλληλης υπηρεσίας (ασφαλιστικής η συμβουλευτικής) προς τους πελάτες της με τρόπους που θα τους διευκολύνει και θα την κατανοούν πλήρως πριν την αποδεχτούν.

Η πορεία μας έδειξε ότι αυτό που για εμάς ήταν (και είναι) αυτονόητο δεν συνέβαινε με τις περισσότερες εμπλεκόμενες πλευρές σε μία ασφάλιση, κυρίως δε όταν ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε μας "ξεχώριζαν" για την συνέπεια και τον τρόπο που λειτουργούσαμε. Έτσι διαπιστώσαμε ένα σημαντικό κενό στον τρόπο που οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα μεγάλα δίκτυα διανομής λειτουργούσαν, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό turn over που κόστιζε τόσο παραγωγικά όσο και λειτουργικά.

Με αυτό το σκεπτικό η Ensure κάνει "στροφή" από το 2011 και προσανατολίζεται στην πλήρη υποστήριξη συνεργατών εταιριών με βάση συμφωνημένο πλάνο, η/και στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων κατάλληλα επιλεγμένων, με συνεχή συστηματική υποστήριξη και εκπαίδευση, με στόχο την αποτελεσματική, σε βάση win win, λειτουργία των σχέσεων εταιρίας - συνεργάτη, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Έτσι σήμερα η Ensure διαθέτει τους τρόπους, την εμπειρία και τους ανθρώπους για να δημιουργεί η να αναβαθμίζει συνεργασίες ώστε να είναι αποτελεσματικές και να διαρκούν.

  1. Αν πιστεύετε ότι δεν παίρνετε αυτό που δικαιούστε από το δίκτυό σας η/και από την αγορά,
  2. Αν κρίνετε ότι οι στόχοι σας δεν επιτυγχάνονται όπως θα θέλατε, 
  3. Αν βλέπετε ανταγωνιστές σας να πετυχαίνουν σε σημεία που και σεις επιχειρήσατε,
  4. Αν διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει διάρκεια στους ρυθμούς ανάπτυξής σας,
  5. Αν διακρίνετε τομείς που τα αποτελέσματα, η δραστηριοποίηση η/και η διείσδυσή σας είναι περιορισμένα

Μιλήστε μας.